Sprekers

Dagvoorzitter Dolores Leeuwin

doloresleeuwin

Dolores studeerde na de havo Personeel en Arbeid en begon haar carrière op de afdeling personeelszaken bij Teleac. Van 2001 tot 2015 presenteerde zij Het Klokhuis. Verder was ze ook presentatrice van programma’s als ‘Help!’ over het gevoel van onveiligheid en wat je daaraan kunt doen, ‘Hoe?Zo!’ door op locatie om wetenschappelijke uitleg te vragen en ‘Knoop in je Zakdoek’. Daarnaast zet Dolores zich in om anders te kijken naar mensen die anders zijn dan de norm en daarom worden gezien als een onmogelijkheid. Wat nou als die ‘onmogelijkheid’ zich ineens een ‘mogelijkheid’ voelt.

Ton heeft een hart voor de zorg. Zijn hele werkzame leven zet hij zich met veel passie in om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Hij kent de zorg van binnenuit. Als bestuurder, toezichthouder, inkoper, vrijwilliger en gebruiker. Hij overziet het werkveld en de sector als geheel. Die kennis, aangevuld met een sterk analytisch vermogen zorgen dat hij snel in staat is overzicht te creëren en verbanden te zien. Vanuit zijn kennis en passie voor de zorg denkt en werkt hij in ZN-verband mee om landelijke zorgvraagstukken op te lossen. Bij alles wat hij doet staat samenwerking centraal. In die samenwerking zien anderen hem als verbinder en teamspeler. Evenwichtig en met focus op het resultaat. Hij heeft oog voor de ander en geeft de mensen aan wie hij leiding geeft de ruimte en het podium om te groeien. 

Ton van Houten

tonvanhouten

Thom Verheggen

thomverheggen

Thom Verheggen is opgeleid en begonnen als industrieel ontwerper. Later gaf hij in verschillende organisaties leiding aan vernieuwing in vele vormen en schreef daarover het boek 'Ontmanagen voor managers'. In 2017 werkte hij mee aan 'Anders Vasthouden' van Wouter Hart. Sinds het verschijnen van deze boeken geeft hij vele lezingen en trainingen rondom het werken vanuit de bedoeling en thema’s als eigenaarschap en begeleidt hij teams en organisaties bij het verandertraject. In 2023 schreven ze samen het boek ‘De oplossingenmachine, van moeten naar willen’.

Iris is werkzaam als concerndirecteur Maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Apeldoorn. Hierin richt zij zich op alle dienstverlening, beleidsadvisering en strategie voor kwetsbare inwoners, jongeren en gezinnen op het gebied van bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezondheid. Als bestuurslid en vicevoorzitter van Divosa zet zij zich in voor samenwerking, het zichtbaar maken van de uitvoeringspraktijk, de successen maar ook de dilemma's waar we tegenaan lopen. Voor het menselijke gezicht van onze dienstverlening. Voor bestaanszekerheid, tegen armoede, tegen schulden. Voor het sociaal domein. Ook is Iris actief binnen de NDSD en zit ze in de raad van toezicht van PGO-support, een kennis- en ondersteuningsorganisatie voor cliënten en patiëntenorganisaties en participatie.

Iris Leene

irisleene2